• Pobyty

  Pobyty w otoczeniu ciszy i zieleni

 • Nałęczów

  Nałęczów - tutaj warto przyjechać

 • Specjalizujemy się w rehabilitacji kardiologicznej

  Specjalizujemy się w rehabilitacji kardiologicznej

 • dieta

  Doskonałe wyżywienie, różnorodna dieta

Polityka prywatności i warunki korzystania z witryny

Korzystając z naszych usług, powierzają nam Państwo swoje dane. Sanatorium Uzdrowiskowe „Ciche Wąwozy” w Nałęczowie szanuje prywatność swoich klientów i postępuje zgodnie z Polityką bezpieczeństwa Przetwarzania Danych osobowych Sanatorium Uzdrowiskowego „Ciche Wąwozy” w Nałęczowie i traktuje otrzymywane dane osobowe w sposób poufny i podejmuje odpowiednie kroki, w tym środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych użytkowników przed przypadkowym skasowaniem lub utratą, a także nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem lub modyfikacją.

Zasady ogólne

Udostępniając Państwu naszą stronę internetową, poniżej podajemy zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji uzyskiwanych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Przeglądając serwis internetowy Sanatorium Uzdrowiskowe „Ciche Wąwozy” w Nałęczowie akceptują Państwo zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na stronie. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis (lub jego część) Sanatorium Uzdrowiskowe „Ciche Wąwozy” w Nałęczowie, obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. 
Nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych i adresowych użytkowników serwisu.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisu Sanatorium Uzdrowiskowe „Ciche Wąwozy” w Nałęczowie, mogą Państwo zostać poproszeni o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będą Państwo proszeni, to w większości przypadków imię, nazwisko i adres e-mail. W przypadku rezerwacji będą Państwo proszeni o podanie pełnych danych osobowych w celu realizacji tej rezerwacji. Po Państwa pobycie, zachowujemy Państwa dane osobowe, włącznie ze szczegółami tego pobytu, rodzajem pokoju/zakwaterowania oraz użytymi udogodnieniami.
Administratorem danych osobowych zebranych przez stronę internetową www.cichewawozy.pl jest Sanatorium Uzdrowiskowe „Ciche Wąwozy” w Nałęczowie z siedzibą w Nałęczowie, ul. Głowackiego 12 w celu realizacji umowy w zakresie udzielania świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, w tym uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dorosłych, a także rehabilitacji pacjentów komercyjnych oraz realizacji świadczeń zdrowotnych pacjentów korzystających ze środków PFRON/MOPR/PCPR. Sanatorium Uzdrowiskowe "Ciche Wąwozy" w Nałęczowie jako Administrator Państwa danych osobowych informuje, że jego organem założycielskim jest Federacja Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce, zwana dalej Federacją. Federacja jako podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą poprzez Sanatorium Uzdrowiskowe "Ciche Wąwozy" w Nałęczowie realizuje wnioski o ulgowy pobyt w Sanatorium. Tym samym dane osobowe członków organizacji związkowych będących członkami Federacji ZZPGKiT przebywających na kuracji w Sanatorium są przekazywane również do tego organu.

Sanatorium Uzdrowiskowe „Ciche Wąwozy” w Nałęczowie zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.). Sanatorium Uzdrowiskowe „Ciche Wąwozy” w Nałęczowie informuje, iż mają Państwo prawo do uzyskania informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych, a także prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SANATORIUM UZDROWISKOWYM „CICHE WĄWOZY” W NAŁĘCZOWIE

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Sanatorium Uzdrowiskowe „Ciche Wąwozy” z siedzibą w Nałęczowie przy ul. Głowackiego 12, reprezentowany przez Dyrektora – Rafała Zbytniewskiego.

 2. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych i obowiązków ustawowych, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938,z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1399).

 3. Odbiorcą Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (szpitale, zakłady opieki zdrowotnej, Urząd Miejski w Nałęczowie na podstawie uchwały nr XII/83/15 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia stawek, zasad ustalania i terminu płatności oraz zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz inne), a także podmioty posiadające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadzie powierzenia tych danych.

 4. Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 5. Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji ustawowych zadań Sanatorium, obrony roszczeń oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217).

 6. Podanie przez Pana/nią danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.) w związku z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.). Niepodanie przez Pana/nią danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym.

 7. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzania odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 8. Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Przekazane przez Pana/nią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.

Prawa autorskie

Wszelkie treści oraz informacje zawarte na naszej stronie internetowej, w tym w szczególności znaki graficzne, dane, teksty, zdjęcia, grafiki, filmy, lub inne materiały są własnością Sanatorium Uzdrowiskowego „Ciche Wąwozy” w Nałęczowie i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904 z późn. zm.) w zakresie wykorzystania, wyświetlania, kopiowania, przekazywania, rozpowszechniania, zmiany lub usuwania.
Logotypy firm prezentowanych w ramach serwisu są własnością tych firm i jakiekolwiek ich użycie bez zgody właścicieli może spowodować podjęcie kroków prawnych przez te firmy.

Cookies (Ciasteczka)

Czym są pliki Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Polityka plików Cookie

 1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego cichewawozy.pl stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego cichewawozy.pl Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  - dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  - tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  - dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 3. W ramach serwisu internetowego cichewawozy.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
  - "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
  - pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
  - pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  - "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  - "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym cichewawozy.pl.
 6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego cichewawozy.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są na stronach serwisu. Logotypy firm prezentowanych w ramach serwisu są własnością tych firm i jakiekolwiek ich użycie bez zgody właścicieli może spowodować podjęcie kroków prawnych przez te firmy.